Бизнес

...
ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ: КАПИТАЛ 600 МЛН СОМГО Ж...

ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ: КАПИТАЛ 600 МЛН СОМГО ЖЕТТИ

...
КР Финансы министрлиги start-up жана бизнести...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин «Ишкердикти өнүктүрүү фонду» микрокредиттик компаниясы финансы-кредиттик м...