Инфосистемс

...
ЖАҢЫЛАНГАН МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ПОРТАЛЫ...

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 6-ноябрындагы №301 токтомунун 6-пунктуна ылайык, Кыргыз Респуб...

...
Бүгүнтөн баштап жарандар электрондук төлөм ин...

Бүгүнтөн баштап жарандар электрондук патент/полис үчүн төмөнкү операторлордун төлөм инструменттери аркылуу онлайн төлөй...