Бухчучет

...
Коомдук уюмдар үчүн финансылык отчеттуулуктун...

Коомдук уюмдар үчүн финансылык отчеттуулуктун стандартын колдонуу боюнча көрсөтмөлөр

...
Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик...

Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулук жөнүндө жобо