Бардык кызыкдар тараптарга

Бардык кызыкдар тараптарга

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти (мындан ары - Департамент), административдик даттанууларды жана кайрылууларды кароо боюнча көз карандысыз комиссиянын курамына кабыл алуу жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдайт

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаменти (мындан ары - Департамент), административдик даттанууларды жана кайрылууларды кароо боюнча көз карандысыз комиссиянын курамына кабыл алуу жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдайт

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
963