КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 100 ЖЫЛДЫГЫНА АРНАЛГАН ИШ-ЧАРАЛАРДЫН АЛКАГЫНДА СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН ЛЕКЦИЯ ӨТКӨРҮЛДҮ

КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 100 ЖЫЛДЫГЫНА АРНАЛГАН ИШ-ЧАРАЛАРДЫН АЛКАГЫНДА СТУДЕНТТЕР ҮЧҮН ЛЕКЦИЯ ӨТКӨРҮЛДҮ

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 100 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында 2024-жылдын 22-майында Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетинин Юридикалык факультетинин административдик жана финансылык укук кафедрасынын 3-курсунун студенттери үчүн лекция өткөрүлдү.

 

Студенттердин алдында Укуктук камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси А.Сыдыкова жана укуктук камсыздоо башкармалыгынын укуктук экспертиза бөлүмүнүн башчысы Т.Камалдинов “Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасы” темасында лекция окушту.

Лекциянын жүрүшүндө бюджеттик мыйзамдарды калыптандыруунун жана өнүктүрүүнүн негизги этаптары, бюджеттик укуктук мамилелер жана бюджеттик процесс сыяктуу негизги темалар козголду. Ошондой эле бюджеттерди түзүү, кароо, бекитүү, тактоо жана аткаруу процесси, финансылык тартипке жана финансылык сабаттуулукка тиешелүү маселелер каралды.

Студенттер Финансы министрлигинин ар кандай тармактардагы, анын ичинде мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү, мамлекеттик финансыны башкаруудагы санариптик трансформациялоо жана бюджеттик мыйзамдарда каралган финансылык инструменттер боюнча ишмердүүлүгү тууралуу маалымат алышты.

Жолугушуунун Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде студенттерди практикалык даярдоонун келечеги талкууланды.

4 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
937