Бюджетти жашыл жана климаттык маркалоо жаатындагы алдыңкы эл аралык тажрыйба менен тааныштырууга багытталган семинар өттү

Бюджетти жашыл жана климаттык маркалоо жаатындагы алдыңкы эл аралык тажрыйба менен тааныштырууга багытталган семинар өттү

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде Дүйнөлүк банктын колдоосу менен, Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары Жибек Дуйшееванын жетекчилиги алдында эл аралык эксперттердин жана ишке тартылган министрликтердин жана ведомстволордун жооптуу кызматкерлеринин катышуусунда семинар өткөрүлдү.

Анын негизги максаты - Финансы министрлигине жана башка негизги министрликтерге бюджетти жашыл жана климаттык маркалоо жаатындагы алдыңкы эл аралык тажрыйба менен тааныштыруу, ошондой эле бюджетти жашыл маркалоо системасынын жалпы көрүнүшүн иштеп чыгуу жана азыркы учурда аны Кыргыз Республикасында киргизүү каралууда.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1794