"Контракты банктык коштоо" темасында Джалал-Абад шаарында окутуу семинарлары өтүүдө

"Контракты банктык коштоо" темасында Джалал-Абад шаарында окутуу семинарлары өтүүдө

“Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контракты банктык коштоо сатып алууларды уюштуруу жана келишимдерди түзүүнүн тартиби" темасында сатып алуучу уюмдарга жана берүүчүлөгө Джалал-Абад шаарында окутуу семинарлары өтүүдө

Бул долбоорду ишке ашыруу жана кызыкдар тараптарды окутуу алкагында берүүчүлөргө, сатып алуучу уюмдарга жана КР Финансы министрлигинин бардык Аймактык башкармалыктары үчүн “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракты банктык коштоону колдонуу менен сатып алууларды уюштуруу жана келишимдерди түзүүнүн тартиби” темасында кезектеги окутуу семинары Джалал-Абад шаарында болуп өттү. Катышуучуларды максималдуу камтуу максатында, семинар онлайн режиминде өткөрүлүп, Zoom – проприетардык видеоконференция уюштуруу программасы аркылуу онлайн байланыш уюштурулду.

Окутуу семинардын жүрүшүндө «Газпромбанк» АКнын (Москва шаары, РФ) өкүлдөрү мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө “Контракты банктык коштоонун” төмөнкү бөлүмдөрү боюнча презентация жасашты:
- тартибин аныктоочу ченемдик укуктук актылар;
- катышуучулар;
- өз ара аракеттенүү схемасы;
- этаптар жана башкалар.

Семинарга 100 ашык сатып алуучулар жана берүүчүлөр, КР Финансы министрлигинин түзүмдүк жана Аймактык башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн 20 ашуун өкүлдөрү катышты.
Ошондой эле угуучулардын суроолоруна толук жооп берүү максатында төмөнкү ведомтсволор жана банктардын өкүлдөрү катышты:
- КР Финансы министрлигинен;
- Газпромбанк АКдан;
- Мамлекеттик сатып алуулар департаментинен; 
- Мамлекеттик салык кызматынан;
- Ыйгарым укуктуу банктардан.

Аталган онлайн семинардын соңунда ведомствалардын өкүлдөрү менен  катышуучулар суроо-жооп сессиясына активдүү катышты. Бул семинардын катышуучулары «Контракты банктык коштоо» продуктуну ишке ашыруудан келип чыккан суроолорго толук жоопторду алышты.
Кезектеги окутуу семинарын 2023-жылдын август айында өткөзүү пландалууда.

Түзүлгөн

Алтынай
961