СУУ РЕСУРСТАРЫ КЫЗМАТЫНА 2024-ЖЫЛГА 7 330,8 МЛН СОМ КАРАЛГАН

СУУ РЕСУРСТАРЫ КЫЗМАТЫНА 2024-ЖЫЛГА 7 330,8 МЛН СОМ КАРАЛГАН

Суу ресурстары кызматына 2024-жылга 7 330,8 млн сом каралган. Анын ичинде:

Анын ичинде:

-мамлекеттик инвестициялар-3 589,3 млн сом;

- атайын каражаттар-126,7 млн сом;

-бюджеттик каражаттар-3 614,8 млн сом.

Мындан тышкары, 2024-жылга республикалык бюджеттин "Капиталдык салымдар" беренеси боюнча 1 000,0 млн сом каралган, бүгүнкү күнгө карата мамлекеттик буйрутмалардын негизинде 222,5 млн сом өлчөмүндөгү каражат каржыланган.

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
450