«Ысыката районунун Норус айылындагы Бөкөнбаев көчөсүн асфальттоо» долбоору

«Ысыката районунун Норус айылындагы Бөкөнбаев көчөсүн асфальттоо» долбоору

Финансы министрлиги «Дем берүүчү гранттар» беренеси боюнча «Ысыката районунун Норус айылындагы Бөкөнбаев көчөсүн асфальттоо» долбоорун каржылады. Долбоордун сметалык баасы 3500,6 миң сомду түздү. Анын ичинен жергиликтүү бюджеттин биргелешкен салымы 740,0 миң сомду, дем берүүчү гранттардын эсебинен 2760,6 миң сомду түздү. Көчөнүн узундугу 700 метр, жалпы узундугу 1,5 км.

Бүгүнкү күндө Республикалык бюджеттен 828,2 миң сом, ошондой эле жергиликтүү бюджеттен 740,0 миң сом каржыланып, жалпы суммасы 1568,2 миң сомду түздү.
 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2593