МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТЫ БАНКТЫК КОШТООСАТЫП АЛУУЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА КЕЛИШИМДЕРДИ ТҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТЫ БАНКТЫК КОШТООСАТЫП АЛУУЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА КЕЛИШИМДЕРДИ ТҮЗҮҮНҮН ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги бүгүнкү күндө республика боюнча андан ары толук масштабдуу жүзөгө ашыруу үчүн «Контрактты банктык коштоо» долбоорун ишке ашыруунун үстүндө жигердүү иштеп жатат.

Аталган долбоорду ишке ашыруунун алкагында сатып алуучу уюмдарга жана КР Финансы министрлигинин бардык Аймактык башкармалыктары үчүн “КР мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө контракты банктык коштоону колдонуу менен сатып алууларды уюштуруу жана келишимдерди түзүүнүн тартиби” темасында сатып алуучу уюмдарга кезектеги окутуу семинары болуп өттү. 

Бул семинарды Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өнөктөшү – «Газпромбанк» АКсы өткөрүп, төмөнкү бөлүмдөрү боюнча презентация жасашты:
- тартибин аныктоочу ченемдик укуктук актылар;
- катышуучулар;
- өз ара аракеттенүү схемасы;
- этаптар жана башкалар.

Семинарга 20 ашык берүүчүлөр, КР Финансы министрлигинин түзүмдүк жана Аймактык башкармалыктарынын бөлүмдөрүнүн 100 ашуун өкүлдөрү катышты.

Кезектеги окутуу семинарын 2023-жылдын 26июлунда өткөрүү пландалууда.

Түзүлгөн

Алтынай
1261