КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО ДОЛБООРУН ӨРКҮНДӨТҮҮ БОЮНЧА  ЖУМУШЧУ ТОПТУН ӨТКӨРҮЛГӨН ЖЫЙЫНЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САТЫП АЛУУЛАР ЧӨЙРӨСҮНДӨ КОНТРАКТТЫ БАНКТЫК КОШТОО ДОЛБООРУН ӨРКҮНДӨТҮҮ БОЮНЧА  ЖУМУШЧУ ТОПТУН ӨТКӨРҮЛГӨН ЖЫЙЫНЫ

2023-жылдын 13-июлунда “Контрактты банктык коштоо” продуктун жакшыртуу максатында, Финансы министринин орун басары У.Даникеевдин катышуусунда мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контрактты банктык коштоо долбоорун өркүндөтүү боюнча жумушчу топтун жыйыны болуп өттү.

Жумушчу топтун мүчөлөрү мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контрактты банктык коштоо долбоорун өркүндөтүү боюнча маселелрди карап чыгып талкуулашты.Контрактты банктык коштоо долбооруна тийиштүү маанилүүлүктүн чеги, баа түзүү, продукцияны сертификациялоо, салык салуу, тастыктоочу документтер ж.б.у.с. маселелер каралды.

Түзүлгөн

Алтынай
1080