2023-жылга республикалык бюджеттин аткарылышынын жарым жылдык баяндамасы

2023-жылга республикалык бюджеттин аткарылышынын жарым жылдык баяндамасы

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматтары боюнча 2023–жылдын январь–июнунда ИДПнын реалдуу өсүшү 3,9% деңгээлинде түзүлдү (өсүш 5,2-жылдын январь-июнунда 2022% га), ал эми ИДПнын номиналдык көлөмү 453,4 млрд.сом деңгээлинде түзүлдү.

Керектөө бааларынын индекси 2023–жылдын январь–июнунда өткөн жылдын декабрына карата 5,1% ды түздү (2022-жылдын январь-июнунда 2021-жылдын декабрына карата 9,1 %).

Керектөө бааларынын индекси 2023–жылдын январь–июнунда 2022–жылдын январь–июнуна салыштырмалуу 12,7% ды түздү (2022-жылдын январь-июнунда 2021-жылдын январь-июнуна карата 12,8 %).

2023–жылдын январь-июнь айларында жыл республикалык бюджетке 147 860,3 млн.сом белгиленген планда иш жүзүндө 161 791,5 млн. сом жыйынды киреше түштү. План 109,4% га аткарылган же план 13 931,1 млн.сом номиналдык суммасында ашыкча аткарылган. 2022-жылга салыштырмалуу кирешелердин 32,6% га же 39 769,8 млн.сомго көбөйүшү белгиленген.

2023–жылдын январь-июнь айларында республикалык бюджеттин жыйынды чыгашаларынын жалпы көлөмү 158 302,5 млн.сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу республикалык бюджеттин чыгашалары 37 104,9 млн.сомго көбөйгөн, анын ичинде бюджеттик каражаттар – 36 465,5 млн. сом; атайын каражаттар – 2 006,0 млн. сом; МИ – (-) 1 366,6 млн. сом).

Социалдык чөйрөгө республикалык бюджеттен чыгашалардын салыштырма салмагы 35,2% ды түздү же бардыгы 55 688,5 млн.сом суммасында, бул 2022-жылга салыштырмалуу көбөйүү 14 582,7 млн. сомду түздү.

Алардын ичинен чыгымдар:

саламаттыкты сактоо – 4 774,5 млн. сом (3,0%), 2022-жылга салыштырмалуу 2 733,3 млн. сомго көбөйүү;
эс алуу, маданият жана дин – 2 906,1 млн. сом (1,8%), көбөйүү 736,6 млн. сом;
билим берүү – 37 338,4 млн. сом (23,6%), көбөйүү 8 447,8 млн. сом;
социалдык коргоо-10 669,5 млн.сом (6,7%), 2022-жылга салыштырмалуу 2 664,9 млн. сомго көбөйүү.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

User
1350