НАРЫН ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 13,6 МЛН СОМ ЖУМШАЛДЫ

НАРЫН ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 13,6 МЛН СОМ ЖУМШАЛДЫ

НАРЫН ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 13,6 МЛН СОМ ЖУМШАЛДЫ

Алар:

- 6 мектепке – 4,6 млн сом;

- 3 спорттук курулуштарга – 2,0 млн сом;

- 7 маданий маанидеги объектиге – 4,1 млн сом;

- 2 бала бакчага – 2,9 млн сом жумшалды.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Назик
734