КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ АЙМАКТАРДА КАРАЖАТ АЛУУ ЖОЛ-ЖОБОЛОРУН ҮЙРӨТҮҮДӨ

КР ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИ АЙМАКТАРДА КАРАЖАТ АЛУУ ЖОЛ-ЖОБОЛОРУН ҮЙРӨТҮҮДӨ

КР Финансы министрлигинин Дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Б.Касымов Нарын шаарында "Дем берүүчү гранттар" курсун өткөрдү. 2023-жылдын 11-апрелинде КР ФМ Окуу борборунун базасында "Дем берүүчү гранттар" курсу уюштурулду. Пландалган тизменин башында Нарын шаары болду. Ал  жерде окууга Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 44төн ашык өкүлү катталды.

Окуу курсун өткөрүү үчүн Бишкек шаарынан КР Финансы министрлигинин Дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Б. Касымов жиберилген. Окуу курсу мамлекеттик тилде жүргүзүлүүдө.
 

Түзүлгөн

Алтынай
1736