ЖЫЛДЫН АЯГЫНА ЧЕЙИН КОНСОЛИДАЦИЯЛАНГАН БЮДЖЕТТИН РЕСУРСТАРЫ 557,5 МЛРД СОМГО ЧЕЙИН ЖЕТЕТ - КР ФИНАНСЫ МИНИСТРИ А.БАКЕТАЕВ

ЖЫЛДЫН АЯГЫНА ЧЕЙИН КОНСОЛИДАЦИЯЛАНГАН БЮДЖЕТТИН РЕСУРСТАРЫ 557,5 МЛРД СОМГО ЧЕЙИН ЖЕТЕТ - КР ФИНАНСЫ МИНИСТРИ А.БАКЕТАЕВ

2023-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы бюджеттин негизги жетишкендиктери.

Консолидацияланган бюджетинин ресурстары акыркы жылдары кыйла өсүүдө. 
2005-жылдан 2010-жылга чейин, 6 жылдын ичинде өсүш 66,1 млрд сомду түзгөн. Орточо жылдык өсүш 11 млрд сом болгон. 
2010-жылдан 2017-жылга чейин, 8 жылдын ичинде 133,1 млрд. сомго өскөн. Орточо жылдык өсүш 16,6 млрд сом болгон.
2017-жылдан 2020-жылга чейин өсүш аз болуп 18,2 млрд.сомго жеткен. 
Консолидацияланга бюджетинин ресурстарынын олуттуу өсүшү 2021 – жылдан башталган (65,3 млрд сом). 
2022-жылы көрсөткүчтөр олуттуу суммаларга жетти – 442,8 млрд. сом. Бир жылдын ичинде өсүш 129,7 млрд сомду түздү. 
Ошондой эле 2023-жылдын бюджети бекилип жатканда ресурстар 503,4 млрд сом деп пландалган. Ушул жылдын 6 ай жыйынтыгы боюнча ресурстар жылдын аягына чейн 557,5 млрд сомго жетүү күтүлүүдө. 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1300