Караколго инвестиция жаса!

Караколго инвестиция жаса!

2023-жылдын 14-апрелинде Каракол шаарында КРФМ Окуу борборунун базасында Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүү үчүн инвестицияларды тартуу боюнча "Дем берүүчү гранттар" темасындагы кезектеги окуу курсу болуп өттү. Дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы, жогорку квалификациялуу адис Касымов Болотбек Замирбекович өлкөнүн түндүк аймактарындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана КРФМ финансы башкармалыктарынын кызматкерлери үчүн жыйынтыктоочу окуу курсун өткөрдү.

Окуу курсу бүткөндөн кийин угуучуларга КР ФМ Окуу борборунун сертификаттары тапшырылды.

Түзүлгөн

Алтынай
1826