2022-жылдын 8 айындагы долбоорлор боюнча маалымат

2022-жылдын 8 айындагы долбоорлор боюнча маалымат

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттар - аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бюджеттердин жана башка тартылган каражаттардын үлүштүк катышуусу менен долбоордук-конкурстук негизде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар.

2022-жылдын 8 айындагы долбоорлор боюнча маалымат

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын инфратүзүм объекттерин (социалдык объекттер: мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер ж.б.) жакшыртуу максатында 2022-жылга "дем берүүчү гранттар” беренеси боюнча республикалык бюджеттен 600,0 млн. сом каралган.

2022-жылы ишке ашыруу үчүн дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен долбоорлорду бекитүү боюнча комиссиянын отурумунун 2022-жылдын 4-мартындагы №15-01/3 протоколуна ылайык, 297 долбоор бекитилген.

Долбоорлорду каржылоо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан берилген отчеттордон көз каранды (суралган суммага жана талап кылынган көлөмгө ылайык, дем берүүчү (үлүштүк) грант каражаттардын өздөштүрүлүшүн эске алуу менен транштарда берилет (өздүк, тартылган, республикалык бюджет) долбоордун түрүнө жараша отчет берилгенден кийин).

2022-жылы ишке ашырууга 297 долбоор бекитилген. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын каржылоого тапшырылган отчеттордун негизинде 2022-жылдын 8 айында республикалык бюджеттен “дем берүүчү гранттар” беренеси боюнча 328,9 млн сом суммасындагы 218 долбоор каржыланган.

 

б/с

Аймактардын аталышы

2022ж.1.09.

Объекттердин саны

Стимгрантын көлөмү (млн сом)

1

Баткен облусу

19

34,6

2

Жалал-Абад облусу

47

74,8

3

Талас облусу

15

30,6

4

Чуй облусу

34

43,0

5

Нарын облусу

27

40,3

6

Ысык-Көл облусу

33

39,3

7

Ош облусу

43

66,3

Жалпы

218

(297 объекттин ичинен)

328,9

(600 млн. сомдун ичинен)

 

б/с

Категориялар

2022ж.1.09.

Объекттердин саны

Стимгрантын көлөмү (млн сом)

1

Мектептер

93

132,5

2

Бала бакчалар

51

74,1

3

Маданий маанидеги объектилер

22

30,5

4

Спорттук курулуштар

21

40,5

5

Саламаттыкты сактоо мекемелери

6

7,8

6

Инженердик-коммуникациялык инфраструктура объектилери

24

42,6

7

Административдик имараттар

1

0,9

 

Бардыгы

218

328,9

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары курулуш иштерин жүргүзүү боюнча подрядчыларды аныктоо боюнча тендердик жол-жоболорду жүргүзүшөт, тендердин жыйынтыгы боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түзүлгөн келишимдерди бериши керек, ага ылайык каржылоо дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

-
2744