Семинар-тренингдердин графиги

Семинар-тренингдердин графиги

«Келишимдер боюнча банктык колдоо көрсөтүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө»

Дата: 2024-жыл бою
Өткөрүүчү жери: Бишкек шаары, КР Финансы министрлигинин Окуу борбору

Тиркелген файлдар

Түзүлгөн

Алтынай
416