КР Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонду “Куланак” ГЭСинин курулушуна 88 миллион АКШ доллары суммасында кепилдик берди.

КР Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонду “Куланак” ГЭСинин курулушуна 88 миллион АКШ доллары суммасында кепилдик берди.

Өлкөнүн улуттук экономикасынын субъекттерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан тышкы жана ички инвестицияларды тартуу үчүн кепилдик берүүнүн финансылык инструменти киргизилген.

"Куланак ГЭСин куруу жана эксплуатациялоо" долбоору 2026-жылга чейин өнүктүрүүнүн Улуттук программасын ишке ашыруу боюнча Министрлер Кабинетинин иш-чаралар планына киргизилген.
Бүгүн, 8-августта Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонд тарабынан "Куланак" ГЭСин куруу жана пайдалануу долбоору боюнча жалпы суммасы 88 млн. АКШ долларына кепилдик келишимине кол коюлду.
"Куланак" ГЭСин ишке киргизүү өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылат, республиканын энергетикасынын отун ресурстарынын баасына көз карандылыгын азайтат, Нарын облусунун калкынын электр энергиясына болгон керектөөлөрүн толук канааттандырат, айыл чарба багытындагы сугат жерлеринин көбөйүүсүнө алып келет жана ошондой эле өлкөнүн бюджетине кошумча чегерүүлөрдү камсыз кылат.
Долбоор аймактык жана жалпы мамлекеттик масштабга ээ. "Куланак" ГЭСинин кубаттуулугу 100 МВт түзөт, жылына орточо 435 млн кВт / саат электр энергиясын иштеп чыгат жана объектти куруу учурунда 700дөн ашык жумуш орундары түзүлөт.
Долбоордун жалпы наркы 127,9 млн. АКШ долларын түзөт, анын ичинен 88 млн. АКШ доллары Евразия өнүктүрүү банкы жана Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду тарабынан паритеттик негизде каржыланат.
"Куланак" ГЭСин ишке киргизүү 2025-жылдын аягына пландаштырылууда. Бул долбоордун демилгечиси "Нарын "өндүрүштүк ишканасы" ЖЧК болуп саналат.
Маалымдама: Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонд мамлекеттик колдоо көрсөтүү жана республиканын экономикасынын тармактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды жана долбоорлорду ишке ашыруучу мамлекеттик мекеме болуп саналат.

2 сүрөттөр

0.00MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1533