"Микро, чакан жана орто ишканаларды шашылыш колдоо"

"Микро, чакан жана орто ишканаларды шашылыш колдоо"

"Микро, чакан жана орто ишканаларды шашылыш колдоо" долбоорунун алкагында берилген пайызсыз насыялар:

 Жалпы сумма 2023-жылдын 1-ноябрга карата 5 млрд 416 млн 637 миң 918 сомду түздү Аны 8 миң 345 ишкер алган 1-категория боюнча (1 млн сомго чейин) 7 миң 283 ишкерге 3 млрд 847 млн 987 миң 243 сом берилген 2-категория боюнча (3 млн сомго чейин) 1062 ишкер насыя алган. Жалпы сумма 1 млрд 568 млн 650 миң 675 сомду түзгөн Долбоор Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында 2027-жылдын июлуна чейин ишке ашырылат.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1144