ЧҮЙ ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 79,6 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

ЧҮЙ ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 79,6 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

Чуй облусу боюнча 2023-жылдын 10 айына карата дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен 79,6млн сом суммасында 51 долбоор каржыланды.

Алар:

- 25 мектепке – 39,3 млн сом;

- 1 саламаттык сактоо мекемеге – 2,4 млн сом

- 8  Инженердик-коммуникациялык инфраструктура объектилерине – 13,1 млн сом;

- 2 спорттук курулуштарга - 2,4 млн сом;

- 10 маданий маанидеги объектилерге – 17,7 млн сом;

- 5 бала бакчага – 4,7 млн сом;

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
579