ЧҮЙ ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 41,7 МЛН СОМ ЖУМШАЛДЫ

ЧҮЙ ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 41,7 МЛН СОМ ЖУМШАЛДЫ

Чуй облусу боюнча 2023-жылдын 9 айына карата дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен 41,7 млн сом суммасында 46 долбоор каржыланган

Алар:

- 24 мектепке - 19 млн сом;

- 1 саламаттык сактоо мекемеге - 0,8 млн сом

- 6  Инженердик-коммуникациялык инфраструктура объектилерине - 8,7 млн сом;

- 2 спорттук курулуштарга - 2,4 млн сом;

- 9 маданий маанидеги объектилерге - 8,7 млн сом;

- 4 бала бакчага – 2,1 млн сом;

2 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Назик
597