2024-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаментинде жыл жыйынтыгы боюнча кеңешме өткөрүлдү

2024-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаментинде жыл жыйынтыгы боюнча кеңешме өткөрүлдү

2024-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаментинде жыл жыйынтыгы боюнча кеңешме өткөрүлдү

2024-жылдын 5-февралында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар Департаментинде жыл жыйынтыгы боюнча кеңешме өткөрүлдү, Кеңешменин алкагында Департаменттин 2023-жылдын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жана 2024-жылга карата бардык багыттары боюнча алдыдагы пландар коюлуп, тапшырмалар берилди. Түзүмдүк бөлүмдөр жана айрым штаттык бирдиктер тарабынан аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча Департаменттин жетекчилигине отчет берилди.

4 сүрөттөр

0.00MB

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
546