Эмгек акылар тууралуу

Зарплаты тууралуу

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
2023-ЖЫЛДЫН АЛТЫ АЙЫНДА ЭМГЕК АКЫЛАРГА 62 МЛР...

2023-жылдын январь-июнь айлары үчүн эмгек акы төлөө фонду боюнча чыгымдар 61 964,9 млн сомду түздү жана 18 302,8 млн сом...

...
2023-ЖЫЛДЫН АЛТЫ АЙЫНДА ЭМГЕК АКЫЛАРГА 62 МЛР...

2023-жылдын январь-июнь айлары үчүн эмгек акы төлөө фонду боюнча чыгымдар 61 964,9 млн сомду түздү жана 18 302,8 млн сом...

...
ЭМГЕК АКЫЛАРДЫ ЖОГОРУЛАТУУГА 7 МИЛЛИАРД СОМ Ж...

2022-жылдын 1-августунан тарта бюджеттик сектордогу мамлекеттик жана муниципалдык 58 миңге жакын кызматкердин эмгек акыс...