Дем берүүчү гранттар

Дем берүүчү гранттар. 

Портал: https://stimgrant.okmot.kg/stimgrand/ 

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
2023-жылга дем берүүчү (үлүштүк) гранттарды п...

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттар – аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу үчүн жергиликтүү...

...
НАРЫН ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИН...

Нарын облусу боюнча 2023-жылдын 11 айына карата дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен 61,5 млн сом суммасында 34 д...

...
ЧҮЙ ОБЛУСУНА ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН...

Чүй облусу боюнча 2023-жылдын 11 айына карата дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен 97, 6 млн сом суммасында 52 до...