Семинарлар жана квалификацияны жогорулатуу курстары

Семинарлар жана квалификацияны жогорулатуу курстары

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
ФИНАНСЫЛЫК КООПСУЗДУК БОЮНЧА ТРЕНИНГ

Тренингдин максаты – жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерине билим берүү үчүн финансылык коопсуздук маселелери боюнча...