Жарлыктар

Жарлыктар

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
“2022–2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бю...

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “2022–2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун ж...

...
2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын мам...

2022-2024-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызын башкаруу стратегиясын бекитүү тууралуу КР Министрлер Кабин...

...
Убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банкт...

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин  убактылуу бош каражаттарын коммерциялык банктарга жайгаштыр...