Министрлик жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп саналат.