Жергиликтүү бюджет

Жергиликтүү бюджет

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНА 2,53 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

Жалал-Абад облусу боюнча 2023-жылдын 11 айына карата республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер ката...

...
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНА 1,17 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

"Кыргыз Республикасынын 2023-жылга жана 2024-2025-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө" Кыргыз Респ...

...
ОШ ОБЛУСУНА 1,17  МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

2023-жылдын 11 айында Ош облусуна республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге   1 172, 8     млн.сом каржыланды.