Кадр саясаты

Кадр саясаты – бул кадрлар менен иштөөнүн багытын жана мазмунун аныктоочу максаттардын жана принциптердин жыйындысы. Кадр саясаты аркылуу адам ресурстарын башкаруунун максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу ишке ашырылат, ошондуктан ал адам ресурстары менен иштөө системасынын өзөгү болуп эсептелет.

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Тариэль Жаныбеков КР Финансы министрлигине ка...

Жаныбеков Тариэль Камалбекович Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаментинин...

...
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине...

Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фондунун акциялардын мамлекеттик пакети (катышуу үлүшү) бар чарбакер ко...

...
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин...

Борбордук аппараттын улук тобунун административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө