Баалоонун натыйжалары

Баалоонун натыйжалары

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
2023-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛ...

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №436 “Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун...

...
Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баа...

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мониторинге и оценке эффективности бюджетных прог...

...
Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баа...

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мониторинге и оценке эффективности бюджетных прог...