Мамлекеттик баалуу кагаздар

Государственные ценные бумаги Правительства Кыргызской Республики представлены государственными казначейскими векселями (ГКВ) и государственными казначейскими облигациями (ГКО)

Вся информация за предыдущие года находится по следующей ссылке http://old.minfin.kg/ru/novosti/obrascheniya-grazhdan/kalendar-emissii-gtsb 

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
2024-жылдын май айына карата Улуттук банкынын...

2024-жылдын май айына карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО)...

...
МБК ЭМИССИЯСЫНЫН 2024-ЖЫЛДЫН АПРЕЛЬ АЙЫНА КАР...

2024-жылдын апрелине карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аянтчасында мамлекеттик казына облигацияларын (МКО)...

...
2024-жылга карата МБК эмиссиясынын календары

2024-жылга карата МБК эмиссиясынын календары