Айыл чарбасын каржылоо (АЧК)

Айыл чарбасын каржылоо (АЧК)

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
АЧК-12 ДОЛБООРУ БОЮНЧА 2,43 МЛРД СОМ ЖЕҢИЛДЕ...

2024-жылдын 23-майына карата “Айыл чарбасын каржылоо-12” Долбоордун алкагында республиканын 6 079 айылдык товар өндүр...

...
АЧК-12 ДОЛБООРУ БОЮНЧА 2,18 МЛРД СОМ ЖЕҢИЛДЕ...

2024-жылдын 16-майына карата “Айыл чарбасын каржылоо-12” Долбоордун алкагында республиканын 5 455 айылдык товар өндүрүү...

...
АЧК-12 ДОЛБООРУ БОЮНЧА 1, 97 МЛРД СОМ ЖЕҢИЛД...

2024-жылдын 10-майына карата “Айыл чарбасын каржылоо-12” Долбоорунун алкагында республиканын 4 890 айылдык товар өндүрүү...