Активдүүлүк

Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган мыйзамдарда, ошондой эле ушул Регламентте белгиленген тартипте. Министрликтин максаты мамлекеттик финансыны эффективдүү башкаруу болуп саналат.

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
ТАЛАС ОБЛУСУНА153,8 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

Талас облусу боюнча 2023-жылдын 8 айынын ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 153,8 млн сом каржыланды.

...
ЧҮЙ ОБЛУСУНА 292 МЛН СОМ БӨЛҮНДҮ

Чүй облусу боюнча 2023-жылдын 8 айына карата республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан бюджеттер аралык трансферттер к...

...
ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 292 МЛН СОМОВ

По Чуйской области за счет средств республиканского бюджета в виде межбюджетных трансфертов профинансировано 292 млн сом...