Бухэсеп жана ички аудит

Бухгалтерский учет и внутренний аудит

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Ички аудитордун квалификациялык сертификатын...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2024-жылдын I кварталында мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалификация...

...
КР Финансы министрлиги 2023-жылдын IV квартал...

2023-жылдын 14-декабрда квалификациялык экзаменинин датасы, ички аудитордун квалификациялык сертификатын алууну каалаган...