Коррупцияга каршы саясат

 Коррупцияга каршы саясат

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
Кыргыз Республикасынын 2022-2024-жылдарга кор...

Коррупцияга каршы күрөшүүнүн стратегиялык ыкмалары жана принциптери.

...
2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы мамлекет...

2022-жылдын 6-сентябрында Финансы министрлигинде Кыргыз Республикасынын 2022-2024-жылдарга коррупцияга каршы мамлекеттик...

...
Мамлекеттик органдар коррупция менен күрөшүүн...

6 декабря 2021 года Министерство финансов Кыргызской Республики в рамках круглого стола под названием «О коррупции вслух...