Долбоорлор

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин проекттери

Бөлүм жаңылыктары

Баарын көрүү
...
"CASA-1000 Community Support Project"

"CASA-1000 Community Support Project"

...
Мал чарбачылыгын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктү...

ААК МКК "Ишкердикти өнүктүрүү фонду" мал чарбачылыгын жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктү өнүктүрүү үчүн кредиттерге акция өткөр...

...
Кызыкчылык билдирүү (консалтинг кызматтары)

«Кыргыз Республикасынын суу менен камсыздоо жана канализация тутумдарын реабилитациялоонун алкактык программасы» долбоор...