...
КОНКУРСТУН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 11-мартындагы №135...

...
Аңгемелешүүгө киргизилген талапкерлердин тизм...

Собеседование состоится в Малом зале МФКР 3 -й этаж в 9-00 часов 18 октября 2022 года